Omgeving

Het uitgestrekte buitengebied van Winterswijk kan tot één van de fraaiste in Nederland gerekend worden. Winterswijk ligt in het oosten van de Achterhoek tegen de Duitse grens en bestaat uit het dorp zelf en negen buurtschappen waaronder het Woold.
Rond Winterswijk kunt u heerlijk wandelen en fietsen door een historisch hoevelandschap met prachtige bossen, houtwallen, beekjes, heide en hoogveen.

Bekendelle
Bekendelle is een oud loofbos langs de Boven-Slinge. Het is onderdeel van een groter bosgebied dat aan kronkelende beekjes grenst. Dit is een geliefde woonplaats van de ijsvogel en grote gele kwikstaart.
In het bos broedt ook de zeldzame middelste bonte specht. Bekendelle is een van de weinige moerasbossen van Nederland en maakt deel uit van Natura 2000, een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa.

Wooldseveen
Wandelen op de Duits-Nederlandse grens kan in het Wooldse Veen. Dit unieke hoogveengebied maakt deel uit van een samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden in Europa: Natura 2000. Er loopt een wandelpad door het veen. Neem wel uw laarzen mee, want het kan erg drassig zijn. Met wat geluk zit u in het voorjaar bijzondere libellen en vlinders. Ook de kamsalamander, hazelworm en gladde slang komen hier voor.

Korenburgerveen
In het Korenburgerveen leven bijzondere vogels, zoogdieren, amfibieƫn en reptielen. U vindt hier onder meer de kleine bonte specht en havik, wezel, ringslang en heikikker. Naast veenmos en wollegras groeit hier ook lavendelheide. De veendijken zijn begroeid met koningsvaren, gagel en rijsbes. Het zogenoemde blauwgrasland dankt zijn naam aan de blauwe zegge die er groeit. Ook groeien er nectarplanten die zeldzame vlinders aantrekken.

Steengroeven
In de Steengroeven, die zich dicht in de buurt van de Harmienehoeve bevinden, zijn dertig meter diepe groeven waaruit de wanden loodrecht oprijzen en welhaast buitenlands aandoen. De diverse geologische lagen zijn goed zichtbaar en daardoor kan men een blik in een honderden miljoenen jaar oud verleden werpen. Een verleden rijk aan fossielen en mineralen.

bronnen: www.natuurmonumenten.nl en www.lutjekossink.com

Boswandeling in het voorjaar - Harmienehoeve.nl